ฉนวนกันความร้อน P.U. FOAM

ฉนวน POLYURETHANE FOAM (P.U. FOAM)

ฉนวนโฟรียูริเทนโฟม หรือ Rigid Polyurethane Foam เป็นวัสดุป้องกันความร้อน เย็น รั่วซึม และลดเสียงดัง โดยมีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด (Closed Cell) มีช่องอากาศเป็นโพรงเรียกว่า Air Gap จำนวนมาก ติดตั้งโดยใช้วิธีพ่นติดกับวัสดุ เช่น โลหะ ไม้ อิฐ คอนกรีต แก้ว พลาสติก กระเบื้อง ยิปซั่ม เป็นต้น

ฉนวนโฟรียูริเทนโฟม ประสานแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกับวัสดุ ไม่มีรอยต่อของฉนวน สามารถกำหนดความหนาของเนื้อโฟมได้ตามความต้องการ จึงสามารถลดความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่อมและไม่ซึมน้ำ ลดเสียงดัง เหมาะสำหรับงานติดตั้งใต้หลังคา บนหลังคา บ้านที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม อุตสหกรรมห้องเย็น เครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ

ข้อดีของฉนวนกันความร้อนโพรียูริเทนโฟม

1. ป้องกันความร้อน – เย็น (Most efficient) เนื่องจากมีค่าการนำความร้อน (K – Factor) เพียง 0.0198 W/mk ซึ่งมีค่าต่ำมากใกล้เคียงกับสุญญากาศทำให้ P.U. FOAM ไม่สามารถนำความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้

2. ป้องกันการรั่วซึม (Water leaking) เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นเซลล์ปิด มีค่าการซึมผ่านของน้ำไม่เกิน 2% จึงทำให้น้ำ, ความชื้น, ไอน้ำ, ไม่สามารถซึมไปยังส่วนอื่นได้ จึงป้องกันการรั่วซึม จึงเหมาะสำหรับการทำแพ หรือ ทุ่นลอยน้ำ

3. การทนกรด – ด่าง (Acid&Base Resistant) P.U FOAM ไม่ละลายในกรดด่างแอลกอฮอล์ น้ำมันเครื่อง จึงทำให้สามารถป้องกันการเสียหายจากสารดังกล่าวข้างต้น

4. การทนไฟ – ไม่ลามไฟ (Fire Resistant) P.U FOAM เป็นฉนวนที่ติดไฟแต่สามารถดับเองได้ ไม่ลามไฟ เพราะใส่สารกันไฟไว้ถึง 15% จึงไม่เป็นเชื้อเพลิงเมื่อโดนเผา

5. ไม่มีสารเจือปน (Non – toxic Irritant) เนื่องจากเป็นฉนวนที่แข็งตัวเป็นก้อน ไม่มีกรด ด่างหรือตัวทำละลายอย่างอื่นๆ จะมาเปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลวได้ จึงไม่มีสารระคายเคือง  หรือสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เหมือนใยแก้ว ใยหิน ที่มีโอกาสหลุดร่วงเป็นละอองได้

6. ป้องกัน มด นก หนู แมลง ให้เข้ามาอยู่อาศัย (Vermin Resistant) ได้มีการปรับปรุงส่วนผสมที่ทำมด นก หนู แมลง ไม่ชอบ สัตว์เหล่านี้จึงไม่เข้าไปทำรัง หรือทำลายฉนวนได้

7. น้ำหนักเบาและแข็งแรง (Light weight & strength)  มีน้ำหนักเบา โดยโฟมขนาด 1 ตารางเมตร หนา 1 นิ้ว จะมีน้ำหนักเพียง 0.8 กิโลกรัม จึงทำให้ไม่เพิ่มน้ำหนักบนตัวโครงสร้าง หรือฐานรากได้  และยังรับน้ำหนักแรงกด ได้ 2.20 กิโลกรัม / ตารางเซ็น

8. ติดตั้งง่าย (Eassy to Install) ในการพ่นฉนวน PU โฟม ตัวโฟมจะเริ่มเซ็ทตัวโดยใช้เวลาเพียง 5 วินาที และจะแข็งตัวภายใน 20 วินาทีนั้น  ไม่ต้องรอให้แห้งเป็นชั่วโมง สามารถฉีดพ่นใต้หลังคา บนหลังคา ใต้พื้นฐานราก และติดกับวัสดุได้ทุกชนิด

9. ไม่มีการยุบตัวและสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม (Non Pack Down) เพราะมีความหนาแน่นถึง 35 – 50 กก./ลูกบาศก์เมตร มีลักษณะแข็งไม่เสื่อมสภาพ และสามารถขึ้นตัวได้ตามวัสดุที่ฉีด พ่น เป็นลอนหลังคา หรือ รูปแบบต่างๆ จึงทำให้ฉนวนชนิดนี้ทนทานไม่ยุบตัวและสวยงาม

10. ลดเสียงดัง กั้นเสียง (Noise Inhibiting) เพราะมีโครงหลังคาภายในเซลล์เป็นช่องอากาศ เป็นโพรงเรียกว่า Air Gap เป็นจำนวนมาก  สามารถลดการพาของเสียงหรือลดความดังได้ประมาณ 70 เดซิเบล

11. ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (Condensation Control) P.U.  FOAM จะเป็นตัวกั้นกลางแยกความร้อนและความเย็นอยู่คนละข้าง  จึงทำให้ไม่เกิดการเกาะตัวของไอน้ำ ทั้งมีประสิทธิภาพการใช้งานที่อุณหภูมิ -70 ถึง 100 องศา C  จึงเหมาะสำหรับใช้งานในห้องเย็น หรือตู้เย็น

12. ประหยัดพลังงานสามารถป้องกันการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกถึงผนังหลังคาได้มากกว่า 90% ทำให้อุณหภูมิในห้องลดลงจากข้างนอกมากกว่า 20 องศา C (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอื่นๆด้วย) อาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่หากใช้ก็ทำให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียพลังงาน

สามารถประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 50%

13. เมื่อสารละลาย 2 ชนิดผสมกันแล้ว  จะมีคุณสมบัติเป็นกาว  สามารถยึดติดกับวัสดุได้ทุกชนิดด้วยตัวของ PU โฟมด้วย  ซึ่งต่างจากฉนวนชนิดอื่นที่กาวซึ่งส่วนผสมของทินเนอร์จะระเหยไปเมื่อโดนความร้อนทำให้ฉนวนชนิดนั้นๆ หลุดร่วงได้ง่าย  เพราะกาวเสื่อมสภาพ

14. P.U.  FOAM มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี โดยไม่ต้องบำรุงรักษาแต่อย่างใด

15. เมื่อฉีด P.U. FOAM แล้วสามารถป้องกันการรั่วไหลของความร้อนและความเย็นภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพจากโพลียูริเทนโฟม  จะไม่มีรอยต่อ  หรือตะเข็บ  สามารถฉีดได้ทุกซอกทุกมุม

 
Visitors: 139,860