ครอบต่างๆ (FLASHING)

 ครอบชนิดต่างๆ (Metalsheet Flashing)

      ครอบทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของหลังคา ผนัง หรือฝ้าให้ดูเรียบร้อย สวยงาม รวมถึงกันน้ำ กันลมและกันฝน ไม่ให้เข้าสู่อาคารในจุดหรือตำแหน่งที่แผ่นหลังคาไม่สามารถใช้ตรงตำแหน่งนั้นได้ โดยชื่อเรียกครอบนั้นมักจะเรียกตามตำแหน่งที่นำไปใช้งาน เช่น ครอบข้าง ครอบจั่ว ครอบสัน ครอบมุม เป็นต้น

รูปแบบครอบมาตรฐานชนิดต่างๆ

1. ครอบจั่ว หรือ ครอบสัน (Ridge Covering)                                               วิธีการติดตั้ง

                                                        

 

2. ครอบชายคาล่าง (Eaves Flashing)                                                       วิธีการติดตั้ง

                                                              

 

3. ครอบข้าง (Gable Flashing)                                                                วิธีการติดตั้ง

                                                          

 

4. ครอบชนผนัง (Junction Flashing)                                                        วิธีการติดตั้ง

                                                       

 

5. ครอบมุมใน - นอก (Corner Flashing)                                                   วิธีการติดตั้ง

                                       

 

6. ครอบปิดล่าง (End Wall Flashing)                                                     วิธีการติดตั้ง

                                               

 

 

 

 

Visitors: 139,860