เกล็ดระบายลม (LOUVER)

 

     เกล็ดระบายลม (LOUVER) หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า บานเกล็ด ติดตั้งเพื่อไม่ให้มีความชื้นสะสมเกิดขึ้นภายในอาคาร เป็นการช่วยหมุนเวียนอากาศภายนอกและภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดความรู้สึกไม่อบอ้าว ลดการใช้พลังงานจากการเปิดพัดลม การติดตั้งนิยมติดในส่วนของผนังของอาคาร โกดังหรือตามรั้วบ้าน และมักใช้เกล็ดระบายลมทำงานร่วมกับลูกหมุนระบายอากาศที่อยู่บนหลังคา

 

 

 

                                                               ขนาดตามมาตรฐานของบานเกล็ด มี 4 ขนาด ดังนี้

                                             

Visitors: 139,860