แผ่นหลังคาและผนัง ลอน P-750S

                                 คุณสมบัติของแผ่นหลังคาและผนัง ลอน P-750S

                                1. ความกว้างของลอนหลังคา หลังจากหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 750 มม.

                                2. มีสันลอน 4 สันลอน แต่ละลอนสูง 38 มม.

                                3. ผลิตจากเหล็ก G300 (มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 300 Mpa) และ G550 (มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 550 Mpa)

                                4. ผลิตตามความยาวที่ต้องการ มีหลากหลายความหนาและหลากหลายสี

                                5. หลังคามุมลาดเอียง 4 องศาขึ้นไป

 

ระยะห่างของช่วงแปที่เหมาะสม

Visitors: 141,895