แผ่นหลังคาและผนัง ลอน P-740

คุณสมบัติของหลังคา ลอน P-740

 • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน
 • สันลอนสูง 50 มม.ความกว้างใช้งาน 740 มม.
 • Facing เฉพาะที่เป็น Metal Sheet เป็นรุ่นพิเศษชนิดมีปีก ทำหน้าที่เป็นปีกประกบข้างแผ่น ช่วยให้รอยต่อข้างแผ่นดูเรียบร้อยสวยงาม ไม่มีร่องตามแนวประกบ
 • สามารถติดตั้งได้ 2 แบบ คือ แบบยิงสกรู (Bolt) และแบบยิงสกรูพร้อมคลิ๊ปกับฝาครอบสกรู BOLT CLIP CAP 
 • ระบบ BOLT CLIP CAP เป็นระบบที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถแก้จุดเสียของระบบติดตั้งประเภทอื่นๆได้ ดั้งนี้
  - สามารถแก้ปัญหารั่วซึมที่หัวสกรู ที่เกิดจากการติดตั้งของระบบ BOLT
  - สามารถแก้ปัญหาแผ่นหลังคาปลิว ที่เกิดจากการติดตั้งของระบบ Clip Lock
  - สามารถแก้ปัญหาเรื่องรอยต่อแผ่นที่ไม่แนบสนิท ที่เกิดจากเขี้ยวล็อคของลอนหลังคาในระบบ BOLT & CAP
 • เป็นลอนหลังคาที่เหมาะสำหรับติดตั้งหลังคาโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
 • มุมลาดเอียงตั้งแต่ 4 องศาขึ้นไป
Visitors: 139,858